Go to Top

Cena

Koszt wyceny, porady, konsultacji nie zależy od wartości nieruchomości.

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie zależnie od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.

    Odnośnie sporządzenia operatu szacunkowego cena zależy od następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
  • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego koniecznego dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  • terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych,
  • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty itd.).

      Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt wykonania usługi  proszę o kontakt telefoniczny  +48 502 283 001 lub kontakt e-mailowy: ekaczor-wycena@o2.pl wraz z krótkim opisem nieruchomości, podaniem celu oraz terminu realizacji.