Go to Top

Dokumenty

W procesie wyceny nieruchomości niezbędne są następujące dokumenty:

 • dla nieruchomości lokalowej:
  –        aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
  –        akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości,
  –        wypis z rejestru lokali,
  –        wypis z rejestru gruntów,
  –        inne np. rzut lokalu, ekspertyzy itp.
 • dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
  –        aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
  –        akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości,
  –        wypis z rejestru gruntów,
  –        mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
  –        zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  –        inne istotne dokumenty.
 • dla nieruchomości gruntowej zabudowanej:
  –        aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
  –        akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości,
  –        wypis z rejestru gruntów i budynków,
  –        decyzja o pozwoleniu na budowę,
  –        mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
  –        zaświadczenie o przeznaczeniu terenu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
  –        dokumentacja architektoniczno – budowlana,
  –        inne istotne dokumenty.

W przypadku braku w/w dokumentów, oferujemy badanie stanu prawnego w ramach umowy zlecenia.