Go to Top

Klienci

Naszymi Klientami są zarówno osoby fizyczne, jak również przedsiębiorcy, deweloperzy, instytucje finansowe, banki oraz osoby prywatne.

 Wśród naszych dotychczasowych Klientów znalazły się między innymi takie podmioty i instytucje, jak:

  • Urzędy Miast i Gmin oraz inne instytucje samorządowe
  • Starostwa Powiatowe,
  • Spółdzielnie Mieszkaniowe,
  • Sądy Rejonowe i Okręgowe, Komornicy Sądowi, Syndycy
  • banki oraz instytucje kredytowe,
  • przedsiębiorstwa komunalne,
  • deweloperzy,
  • zrzeszenia i stowarzyszenia
  • liczni klienci indywidualni itp.