Go to Top

Oferta

Moja firma oferuje swoje usługi w zakresie wyceny:

 • nieruchomości lokalowych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych,
 • nieruchomości budynkowych,
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
 • nieruchomości rolnych,
 • nieruchomości leśnych,
 • nieruchomości komercyjnych (np. magazynów, obiektów biurowych i handlowych itp.),
 • nieruchomości przemysłowych,
 • ograniczonych praw rzeczowych:
  –     użytkowanie,
  –     służebność,
  –     własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • Mienia Zabużańskiego,
 • maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem,
 • poniesionych nakładów,
 • przedsiębiorstw,
 • innych.

Oprócz operatów szacunkowych sporządzam również inne opinie, dotyczące:

 • rynku nieruchomości,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności,
 • bankowo hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 • innych.