Go to Top

Pracownicy

mgr inż. Ewa Kaczor

Właściciel firmy – tel. 502 283 001
Rzeczoznawca Majątkowy – uprawnienia zawodowe nr 3217.

 • Biegły Sądu Okręgowego w Siedlcach ds. wyceny nieruchomości (od 2005 r.).
 • Architekt krajobrazu, Rzeczoznawca NOT w zakresie projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni.

Dokumenty:

 • Świadectwo Nr 3217 nadania uprawnień zawodowych w zakresie „szacowania nieruchomości” – grudzień 1997 rok.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia upoważniający do wykonywania czynności „Eksperta Rynku Nieruchomości” – czerwiec 2009 rok.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie „Doradca Majątkowy Rynku Nieruchomości” – lipiec 2004 rok.
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium na temat: „Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego”” – wrzesień 2000 rok.
 • Certyfikat ukończenia Kursu Specjalistycznego w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami – kwiecień 2006 rok.
 • Legitymacja rzeczoznawcy Nr 944 w specjalności „projektowania, budowy i konserwacji terenów zieleni” – maj 1998 rok.
 • Świadectwo Nr 10/97 ukończenia kursu wyższego III – go stopnia NOT: „inspektor nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych” – luty 1998 rok.
   

mgr Karolina Jastrzębska

Specjalista ds. nieruchomości

 • Absolwentka studiów magisterskich z zakresu gospodarki nieruchomościami w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej.
 • Ukończone praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.